Služby "Střih domácího videa" videa mohou využít zákazníci z celé ČR.

Možné je zpracovávat jak běžná videa, tak i videa ve vysokém rozlišení (HD).

Video soubory ke zpracování můžete:

1. poslat elektronicky - doporučujeme! 

2. předat osobně v Praze (po telefonické či emailové domluvě)

3. poslat poštou -materiály je nutné zaslat na adresu 

Mgr. Lucie Fichtlová 

Poste Restante 

15019 Praha   

současně je nás nutné infomovat o odeslání Vaší poštovní zásilky mailem na ff-media@email.cz či zavolaním na tel. číslo 774 937 510. 


Video soubory můžete s Vaším domácím videem dopručujeme odeslat elektronickou cestou.

Tato skutečnost usnadňuje odeslání a zároveň i zrychluje naši práci.

Velice pohodlně lze soubory předat pomocí elektronické služby  např. www.uschovna.cz.

Pokud se bude jednat o větší množství souborů, pak je vhodné soubory  "zabalit" do archivu,  např. formáty ZIP anebo RAR.

Na stránkách uschovna.cz zadejte "poslat zásilku" a do pole "E maily příjemců" uvedete adresu

 ff-media@email.cz

Na naši mailovou adresu nám přijde oznámení a  soubory si nahrajeme do počítače. Stejným způsobem se editované zpracované video může dostat k Vám. 

V případě, že Vám z nějakého důvodu tento způsob předání dat nevyhovuje, můžete nám soubory vypálené na CD, DVD, USB nosiči předat osobně nebo zaslat poštou.

Je velmi vhodné, abyste nám sdělili i své požadavky na zpracování zakázky - nejlépe v e-mailu, či jako přílohu zasílaného CD, DVD. A co by mělo Vaše zadání vlastně obsahovat?

Důležitý je požadavek o výstupním formátu videa - očekáváte-li výstup na DVD, které lze přehrávat ve stolním přehrávači (video bude v nízkém rozlišení) nebo data v elektronické formě (pro přehrání v počítači) ve vysokém rozlišení. Video ve vysokém rozlišení je možné odeslat elektronicky zpět přes uschovna.cz. 

Již výběrem videa získáte představu o tom, jaký výsledek asi očekáváte. Je dobré si jednotlivá videa chronologicky seřadit tak, jak by měla jít za sebou ve výsledném filmu.

Dále je dobré vědět, zda-li budete chtít svá videa ponechat s autentickým zvukem, nebo jestli uvítáte třeba  hudební doprovod.Pokud ano, pak je zapotřebí uvést konkrétní typ hudby. Pochopitelně je možné kombinovat autentický zvuk s hudbou.

Rovněž informace, které by se měly objevit v úvodních a závěrečných titulcích je dobré připravit předem tak, aby zpracování vašeho Video bylo dokonalé.

Ideální je potom sepsání těchto informací ve zvoleném pořadí.

Máte-li vybraná videa pro zpracování, vybranou či doporučenou hudbu k videím a sepsané titulky, zbývá vše poslat elektronicky anebo na CD či DVD nosiči běžnou poštou. Elektronické předání dat jednoznačně doporučujeme, usnadňuje i zrychluje vytvoření Vašeho videa.

Jakmile obdržíme Vaší zásilku, provedeme analýzu a spojíme se s Vámi, abychom si dohodli další postup a termíny dodání.